Bán XE TẢI HINO 4.95 TẤN THÙNG MUI BẠT – WU342L 130HD có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ tại TGXT

Bán XE TẢI HINO 4.95 TẤN THÙNG MUI BẠT - WU342L 130HD có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ tại TGXT

Bán XE TẢI HINO 4.95 TẤN THÙNG MUI BẠT – WU342L 130HD có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ tại TGXT