Bán XE TẢI HINO 16 TẤN THÙNG LỬNG 7.7M – FL8JTSA có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ tại Bình dương

Bán XE TẢI HINO 16 TẤN THÙNG LỬNG 7.7M - FL8JTSA có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ tại Bình dương

Bán XE TẢI HINO 16 TẤN THÙNG LỬNG 7.7M – FL8JTSA có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ tại Bình dương