Bán XE TẢI HINO 14.4 TẤN THÙNG KÍN – FL8JTSL có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ

Bán XE TẢI HINO 14.4 TẤN THÙNG KÍN - FL8JTSL có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ

Bán XE TẢI HINO 14.4 TẤN THÙNG KÍN – FL8JTSL có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ