Bán XE TẢI CỬU LONG TMT 2.4 TẤN THÙNG MUI BẠT – HD6024 có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ

Bán XE TẢI CỬU LONG TMT 2.4 TẤN THÙNG MUI BẠT - HD6024 có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ

Bán XE TẢI CỬU LONG TMT 2.4 TẤN THÙNG MUI BẠT – HD6024 có hệ thống phanh ổn định, giá rẻ bất ngờ